top of page

ถุงมือขี่ม้า (Gloves)

ถุงมือขี่ม้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจับ ยึด
สายบังเหียนที่ใช้ในการบังคับม้า
วิธีการจับสายบังเหียนที่ถูกต้อง ผู้ขี่ควรจะจับสายให้มั่นคง และใช้นิ้วก้อยทั้ง 2 ข้าง เกี่ยวด้านบนข้องสายบังเหียนไว้ เพื่อเพิ่มการยืดเกาะที่ดี
การใส่ถุงมือจะลดการเสียดทานระหว่างสายบังเหียน กับบริเวณฝ่ามือ และนิ้วมือ
ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอก
ลักษณะถุงมือขี่ม้าที่ดีจะออกแบบให้มีการระบายอากาศได้ดี รองรับการสวมใส่เป็นเวลานาน
ห่อหุ้มตั้งแต่ข้อมือ ถึงปลายนิ้วทั้งหมด
ทำด้วยวัสดุที่ช่วยในการยึดเกาะบริเวณฝ่ามือ
เงื่อนไขอื่นๆ ในการเลือกถุงมือ:

รูปแบบและวัสดุของถุงมือที่แตกต่างกัน เช่น แบบผ้า วัสดุสังเคราะห์ และ แบบหนัง

 

การวัดขนาด:
วิธีการวัด: ใช้สายวัด วางบริเวณปลายฝ่ามือ (ส่วนที่ต่ำจากโคนนิ้ว) เป็นแนวขวาง 
แล้ววนสายรอบมือ ได้เป็นหน่วยเซนติเมตร โดย ไซส์ของเด็ก จะเริ่มต้นที่ไซส์ 2 (12 ซม.)
ส่วนของผู้ใหญ่จะเริ่มต้นที่ไซส์ 6 (16 ซม.)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.roeckl.de/#+/size-recommendation-adults

ราคา:

เริ่มต้นที่ 650 บาท

แบรนด์
5.png
bottom of page